Các dạng quảng cáo trên Facebook

1. Quảng cáo Page Like (Thăng hạng trang/Thu hút like fanpage)

Lợi ích chính của quảng cáo Thăng hạng trang:

 • Số lượng like fanpage
 • Số lượng khách hàng tiếp cận (reach)
 • Các chỉ số: talking about, comment, share, tương tác trên fanpage
 • Cải thiện doanh số bán hàng…
   

2. Quảng cáo Page Post (Thăng hạng bài viết/Page Post Ads):
 

Lợi ích chính của quảng cáo Page Post:

 •  Số lượng khách hàng xem và tương tác với bài viết (sản phẩm, dịch vụ)
 •  Các chỉ số: like talking about, comment, share của fanpage

 doanh số bán hàng…
 

quảng cáo bài viết
 

3. Quảng cáo Website:
 

quảng cáo website

Quảng cáo facebook
 

Lợi ích chính của quảng cáo Website:

 •  Số lượng khách hàng xem quảng cáo
 •  Lượng khách hàng truy cập về website
 • Doanh số bán hàng
To Top


Gọi: 0987952987

Chat Zalo

Hỗ trợ Online