Thiết kế website
Quảng cáo google
Dịch vụ SEO
DIGITAL MARKETING
Hosting
Domain
Hosting

Giải pháp lưu trữ website chuyên nghiệp, tốc độ truy cập cao lưu lượng thông tin lớn một cách hiệu quả với mức giá hợp lý.

BẢNG GIÁ HOSTING

Start

70,000
VNĐ/ Tháng

Start plus

110,000
VNĐ/ Tháng

Silver

160,000
VNĐ/ Tháng

Silver Plus

199,000
VNĐ/ Tháng

Gold

250,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng 600MB 1000MB 1500MB 2000MB 2500MB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền 1 2 3 4 5
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Uptime 99% 99% 99% 99% 99%
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 1 2 3 4 5
My SQL 1 2 3 4 5
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng

 

Start

70,000
VNĐ/ Tháng

Start plus

110,000
VNĐ/ Tháng

Silver

160,000
VNĐ/ Tháng

Silver Plus

199,000
VNĐ/ Tháng

Gold

250,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng 600MB 1000MB 1500MB 2000MB 2500MB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền 1 2 3 4 5
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Uptime 99% 99% 99% 99% 99%
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 1 2 3 4 5
MS SQL Server 0 2 3 4 5
My SQL 1 2 3 4 5
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng

Hosting Linux

Start
   Giá: 70,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 600MB
Tên miền: 1
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 1
My SQL: 1
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Start plus
   Giá: 110,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1000MB
Tên miền: 2
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 2
My SQL: 2
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Silver
   Giá: 160,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1500MB
Tên miền: 3
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 3
My SQL: 3
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Silver Plus
   Giá: 199,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2000MB
Tên miền: 4
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 4
My SQL: 4
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Gold
   Giá: 250,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2500MB
Tên miền: 5
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 5
My SQL: 5
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

 

Hosting Window

Start
   Giá: 70,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 600MB
Tên miền: 1
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 1
MS SQL Server: 0
My SQL: 1
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Start plus
   Giá: 110,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1000MB
Tên miền: 2
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 2
MS SQL Server: 2
My SQL: 2
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Silver
   Giá: 160,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1500MB
Tên miền: 3
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 3
MS SQL Server: 3
My SQL: 3
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Silver Plus
   Giá: 199,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2000MB
Tên miền: 4
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 4
MS SQL Server: 4
My SQL: 4
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Gold
   Giá: 250,000 Vnđ/tháng
   Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2500MB
Tên miền: 5
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Uptime: 99%
Sao lưu tự động: Miễn phí
Sub domain: 5
MS SQL Server: 5
My SQL: 5
Thanh toán tối thiểu: 12 tháng